شانزدهم فروردین ماه هزاروسیصدونودوچهار

شانزدهم فروردین ماه هزاروسیصدونودوچهار

شانزدهم فروردین ماه هزاروسیصدونودوچهار
سرانجام ایران و غرب در لوزان سوئیس به راه حل نهایی رسیدند، راه حلی که دنیا به عنوان موفقیت چشمگیر از آن یاد کرد و در عین حال برخی خبرگزاری های جهان از ایران و عملکرد گروه دیپلماسی کشورمان تقدیر نمودند و اذعان داشتند که دنیا باید از ایران به خاطر روش های منطقی که در طول مدت مذاکرات در پیش گرفته بود درس بگیرد و توافق شش قدرت  بزرگ جهان با ایران حاوی نکات پندآمیز بسیاری بود که درس گرفتن از صبروشکیبایی ایران از نکات بارز و ویژه آن محسوب می شود. از طرفی همگان می دانند که دولت و تیم مذاکره کنندگان قدم از قدم برنمی دارند مگر اینکه مستقیم یا غیرمستقیم با مقام معظم رهبری مشورت نمایند و یا نظر ایشان را به نحو مقتضی کسب نمایند و در چارچوب آن حرکت می کنند.
اصلاً مگر آقای ظریف می تواند خودسر در مورد سیاستهای هسته ایی کشور تصمیمی بگیرد و یا مذاکره یا معامله ایی بنماید؟ همگان می دانند سکاندار سیاستهای کلان مقام معظم رهبری می باشد و این جایگاه را همه جناحها در کشور برای حضرت آیت الله خامنه ایی قایل هستند و بارها و به کرات ایشان از دولت و مذاکره کنندگان هسته ایی حمایت صریح نموده اند حالا با اینهمه توصیف چگونه نماینده ایی و یا روزنامه ایی و یا واعظی ، مداحی منبری ایی به خود اجازه می دهند توافقات هسته ایی را لجن مال نمایند. وآن را از مصادیق خیانت بدانند. مگر نمی دانند حتی یک روزنامه حق ندارد برخلاف سیاستهای هسته ایی تحلیل نماید و مقاله ایی بنویسد زیرا برخلاف منافع مملکت است حال چگونه فکر می کنند که تیم دیپلماسی ما می تواند برخلاف منافع ملی کشور توافق نماید و مقام معظم رهبری به آنها عتاب و خطاب ننماید؟با اینهمه تفاسیر دیروز روزنامه کیهان سنگ تمام گذاشت و با عبارت« برد – برد نتیجه داد» رویکرد دولت در مذاکرات را مورد تمسخر قرارداد و در ادامه خیلی جسورانه نوشت« هسته ایی می رود و تحریم ها می ماند!» می گویم اگر واقعاً چنین فاجعه ایی رخ داده باشد چرا مقام معظم رهبری که همیشه مدافع و پاسدار منافع ملی کشور بوده هیچگونه اعتراضی به مذاکره کنندگان ننمودند؟ یعنی فکر می کنید این آقای شریعتمداری بیشتر از مقام معظم رهبری در جریان مذاکرات است؟ و یا بیشتر از ایشان دلسوزی دارد؟ که چنین بی باکانه نتیجه مذاکرات را مفتضح می نماید؟ پاسخ که معلوم است ولی می گویم چرا کسی نیست جلوی این اقدامات روزنامه کیهان و مدیرمسئول آن را بگیرد؟
و باز می گویم آخر این عیب نیست که هم نتانیاهو به نتیجه توافقات حمله می کند و هم روزنامه جناب آقای شریعتمداری که ادعای ستیز با صهیونیست را دارد و البته ما قبول داریم این ادعا مقرون به صحت است ولی چگونه است که در عمل در مورد تفاهمات هسته ایی اینگونه مشابه هم موضعگیری می شود در تعجبم!!
خلاصه کلام احوط آنست که یکی پیدا بشود و جلوی اینگونه موضعگیری را بگیرد.... خیلی بهتر است.