پنجم اسفند ماه هزار سیصد و نود و چهار

پنجم اسفند ماه هزار سیصد و نود و چهار

پنجم اسفند ماه هزار سیصد و نود و چهار

در آذر ماه 1385 در آستانه انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری وقتی عده ای حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تخریب می نمودند و به ایشان حمله ور شدند در  85/9/23 طی مقاله ای در روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به حواشی آن انتخابات مواردی را متذکر شدم عجبا که برخی از بی اخلاقی های این انتخابات نیز بی شباهت به آن دوره نیست لذا بی راه ندیدم که آن مقاله را بازخوانی کنیم. بنابراین متن مقاله را اینجا می گذارم.