• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش دانستنی های حقوقی و قضایی

دانشنامه حقوقی مجازات خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دانشنامه حقوقی مجازات خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت

دانشنامه حقوقی مجازات خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت

ادامه مطلب ...

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

ادامه مطلب ...

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

رأی دادگاه با موضوع نحوه تعیین داور در ارجاع به داوری شخص حقوقی حدود الزام داور در تبعیت از نظریه کارشناسی

ادامه مطلب ...

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

ادامه مطلب ...

دانستنی های حقوقی؛ چرا باید مراقب «اقرار» خود و دیگران باشیم؟

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دانستنی های حقوقی؛ چرا باید مراقب «اقرار» خود و دیگران باشیم؟

چرا باید مراقب «اقرار» خود و دیگران باشیم؟

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
 بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

بررسی حقوقی اقرار در امور مدنی و کیفری آیا انکار بعد از اقرار مسموع است؟

ادامه مطلب ...

نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان

نحوه تعیین قدرالسهم آپارتمان

ادامه مطلب ...

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
مجازات جرم بغی و افساد فی الارض

مجازات جرم بغی و افساد فی الارض

ادامه مطلب ...

آثار حقوقی معاملات فضولی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آثار حقوقی معاملات فضولی

آثار حقوقی معاملات فضولی

ادامه مطلب ...

آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

آشنایی با قوانین و مقرراتی که بر « عقد اجاره» حاکم است!

ادامه مطلب ...

قانون جرم سیاسی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

ادامه مطلب ...

نکات حقوقی در خصوص جهیزیه

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نکات حقوقی در خصوص جهیزیه

نکات حقوقی در خصوص جهیزیه

ادامه مطلب ...

اجاره بر اساس تعریف ماده ۴۶۶ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
اجاره بر اساس تعریف ماده ۴۶۶ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود

اجاره بر اساس تعریف ماده ۴۶۶ قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود

ادامه مطلب ...

فصل نوزدهم از قانون مجازات اسلامی از مواد ۶۴۲ تا ۶۴۷ به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی می پردازد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
فصل نوزدهم از قانون مجازات اسلامی از مواد ۶۴۲ تا ۶۴۷ به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی می پردازد

فصل نوزدهم از قانون مجازات اسلامی از مواد ۶۴۲ تا ۶۴۷ به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی می پردازد

ادامه مطلب ...

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد

ادامه مطلب ...

قلع و قمع مستحدثات در مواردی مانند احداث بنا توسط متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف و یا احداث بنا توسط یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بدو

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
قلع و قمع مستحدثات در مواردی مانند احداث بنا توسط متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف و یا احداث بنا توسط یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بدو

قلع و قمع مستحدثات در مواردی مانند احداث بنا توسط متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف و یا احداث بنا توسط یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بدو

ادامه مطلب ...

نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ با موضوع ‌ «جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر» به قلمِ منصور رحمدل

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ با موضوع ‌ «جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر» به قلمِ منصور رحمدل

نقدِ رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ با موضوع ‌ «جواز یا منع تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر» به قلمِ منصور رحمدل

ادامه مطلب ...

شریک جرم کیست؟

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
شریک جرم کیست؟

بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت،مشارکت و معاونت مطرح می شود

ادامه مطلب ...

مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح می‌تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد

ادامه مطلب ...

مقررات قانونی در خصوص شکایت کیفری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
مقررات قانونی در خصوص شکایت کیفری

مقررات قانونی در خصوص شکایت کیفری

ادامه مطلب ...