• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش بخشنامه ها

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

ادامه مطلب ...

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۰۲۹۲ ۹۰۰۰ مورخ ۱۱ ۵ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۰۲۹۲ ۹۰۰۰ مورخ ۱۱ ۵ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۰۲۹۲ ۹۰۰۰ مورخ ۱۱ ۵ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۱۶۹۶ ۹۰۰۰ مورخ ۲۱ ۳ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۱۶۹۶ ۹۰۰۰ مورخ ۲۱ ۳ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۱۶۹۶ ۹۰۰۰ مورخ ۲۱ ۳ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر»

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۲۰۲۸ ۹۰۰۰ مورخ ۲۳ ۳ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مال

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۲۰۲۸ ۹۰۰۰ مورخ ۲۳ ۳ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مال

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۱۲۰۲۸ ۹۰۰۰ مورخ ۲۳ ۳ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مال

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۷۸۹ ۹۰۰۰ مورخ ۲۸ ۱ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۷۸۹ ۹۰۰۰ مورخ ۲۸ ۱ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۷۸۹ ۹۰۰۰ مورخ ۲۸ ۱ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی»

ادامه مطلب ...

دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی

دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری

آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۷۸۱۳ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۷۸۱۳ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۷۸۱۳ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۹۰۰۶ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۹۰۰۶ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۹۰۰۶ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معاملات خودرو

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۸۷۳۱ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۸۷۳۱ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۸۷۳۱ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۷۸۰۲ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز۱۳۹۶

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۷۸۰۲ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز۱۳۹۶

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۶۷۸۰۲ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز۱۳۹۶

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۵۹۱۴۶ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۵۹۱۴۶ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۵۹۱۴۶ ۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

ادامه مطلب ...

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

ادامه مطلب ...

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

ادامه مطلب ...

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

ادامه مطلب ...

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۸۷۹۸ ۹۰۰۰ مورخ ۱۹ ۵ ۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۸۷۹۸ ۹۰۰۰ مورخ ۱۹ ۵ ۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۸۷۹۸ ۹۰۰۰ مورخ ۱۹ ۵ ۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی

ادامه مطلب ...