• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۱۶ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ۱۰۴ ـ ۲۳ ۹ ۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۱۶ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ۱۰۴ ـ ۲۳ ۹ ۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

رأی شماره ۷۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۱۶ با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۰۱۶ ۱۰۴ ـ ۲۳ ۹ ۱۳۹۵ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶ ۵ ۱۰ کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶ ۵ ۱۰ کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

رأی شماره ۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶ ۵ ۱۰ کمیته‌های نظارتی شهرداری‌ها، صلاحیتی برای وضع عوارض ندارند

ادامه مطلب ...

ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و ب

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و ب

ایثارگران و فرزندان شهدا در صورت قطع رابطه استخدامی با یک دستگاه، از پرداخت «مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و ب

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

رأی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۹۶ ۷ ۲۵ تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و شورای شهر، جهتِ وضع عوارض برای تفکیک، هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۶ ۱ ۱۵ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای و

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۶ ۱ ۱۵ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای و

رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۹۶ ۱ ۱۵ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای و

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۸ تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر توسط دست‌فروشان، ایجاد صدای ناهنجار توسط بلندگو، غیرقانونی است

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۸ تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر توسط دست‌فروشان، ایجاد صدای ناهنجار توسط بلندگو، غیرقانونی است

رأی شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۸ تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر توسط دست‌فروشان، ایجاد صدای ناهنجار توسط بلندگو، غیرقانونی است

ادامه مطلب ...

نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

نحوه اخذ آب بھا از کشاورزان بھره مند از آب رودخانه ھایی که در طول سال به دریا روانه می شوند

ادامه مطلب ...

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع

ادامه مطلب ...

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶ ۸ ۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 50 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری ملایر

رأی شماره ۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر، مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱ تحت عنوان عوارض اصلاح حد

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳ ۶۰ ـ ۶ ۲ ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳ ۶۰ ـ ۶ ۲ ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره ۵۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ دستورالعمل شماره ۳۸۴۰۳ ۶۰ ـ ۶ ۲ ۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت

ادامه مطلب ...

۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ور

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ور

۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ور

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

رأی شماره ۵۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵

رأی شماره ۵۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۲۶ ۹ ۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۲۶ ۹ ۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

رأی شماره ۵۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۲۶ ۹ ۱۳۹۲ کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰ ۳۸۲۶۵ـ۳ ۴ ۱۳۹۱ شورای اقتصاد

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰ ۳۸۲۶۵ـ۳ ۴ ۱۳۹۱ شورای اقتصاد

رأی شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۶۲۲۰۱۰ ۳۸۲۶۵ـ۳ ۴ ۱۳۹۱ شورای اقتصاد

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۲۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه مطلب ...

رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۶۰۹۵ ۲ ش ـ ۱۸ ۱۲ ۱۳۸۴ و ۳۱۶۸ ۳ ش ـ ۲۹ ۶ ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۶۰۹۵ ۲ ش ـ ۱۸ ۱۲ ۱۳۸۴ و ۳۱۶۸ ۳ ش ـ ۲۹ ۶ ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۶۰۹۵ ۲ ش ـ ۱۸ ۱۲ ۱۳۸۴ و ۳۱۶۸ ۳ ش ـ ۲۹ ۶ ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

ادامه مطلب ...